De første tyskerne har allerede fått sin Corona vaksinasjon, men undersøkelser viser gjentatte ganger skepsisen til mange mennesker. Må allmennkringkastere være mer opplyst? Christian Baldauf, en CDU-politiker, har oppfordret de offentlige kringkasterne til raskt å lansere en kampanje for å undersøke vaksinasjoner: «ARD og ZDF må gjøre jobben sin,...